חלק ג' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ תשא, שושן פורים קטן, ה'תשע"ד