חלק ד' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ ויקהל, כ"ב אד"ר, ה'תשע"ד