חלק ה' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ פקודי, מבה" וער"ח אד"ש, ה'תשע"ד