חלק ב' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ תצוה, ח' אד"ר, ה'תשע"ד