חלק ה' מהתוועדות מוצאי ש"פ בשלח, יו"ד שבט, התשע"ד

י"ל לש"פ יתרו, טו"ב שבט, ה'תשע"ד