מאמרי באתי לגני תשי"ד - תשל"ד

י"ל ימי ההכנה ליו"ד שבט ה'תשע"ד