חלק ג' מהתוועדות י"ט כסלו, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ ויגש, ה'תשע"ד