מאמר כי עמך מקור החיים ה'תשל"ד

י"ל ליום הבהיר ה' טבת ה'תשע"ד