חלק ב' מהתוועדות מוצאי ש"פ בשלח, יו"ד שבט, ה'תשל"ד

י"ל לש"פ וארא, כ"ה טבת, ה'תשע"ד