חלק ג' מהתוועדות מוצאי ש"פ בשלח, יו"ד שבט, ה'תשל"ד

י"ל לש"פ בא, ג' שבט, ה'תשע"ד