חלק א' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ תרומה, בדר"ח אד"ר, ה'תשע"ד