חלק ו' מהתוועדות פורים ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ ויקרא, וא"ו אד"ש, ה'תשע"ד