התוועדות ש"פ שמיני ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ שמיני, כ' אד"ש, ה'תשע"ד