התוועדות ש"פ ויק"פ, מבה"ח ניסן, פר' החודש, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ תזריע, מבה"ח ניסן, פר' החודש, ה'תשע"ד