חלק א' מהתוועדות ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ טהרה, ה' ניסן, ה'תשע"ד