חלק ב' מהתוועדות ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ אחרי, שבת הגדול, התשע"ד