חלק א' מהתוועדות ש"פ נשא ה'תשכ"ח

י"ל לחג השבועות ה'תשע"ד