חלק ב' משיחת ל"ג בעומר ה'תשל"ו

י"ל לש"פ בחוקותי, י"ז אייר, ה'תשע"ד