חלק א' משיחת ל"ג בעומר ה'תשל"ו

י"ל לש"פ בהר, יו"ד אייר, ה'תשע"ד