חלק ג' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ט

י"ל לימים אחרונים דחג הפסח, ה'תשע"ד