חלק ד' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשע"ד