חלק ב' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ט

י"ל לשבת חול-המועד פסח, ה'תשע"ד