ב"ה

התוועדות ש"פ בהעלותך, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ בהעלותך, ט' סיון, ה'תשע"ד