חלק ב' מהתוועדות ש"פ נשא ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ נשא, ב' סיוון ה'תשע"ד