התוועדות ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ שלח, ט"ז סיוון, ה'תשע"ד