ב"ה

חלק א' מהתוועדות ש"פ וארא, ג' שבט, ה'תש"ל

י"ל לש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשע"ד