ב"ה

שיחת מוצש"ק פר' בא, יו"ד שבט, ה'תש"ל

יו"ל לש"פ חוקת, אדר"ח תמוז, ה'תשע"ד