חלק ג' מהתוועדות ש"פ בראשית (התוועדות ב') ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ וירא, ט"ו מרחשון, ה'תשע"ד