שיחות יום ב' כ"ו תשרי, וש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ נח, בדר"ח חשון, ה'תשע"ד