חלק א' משיחות וא"ו תשרי ה'תשכ"ח

י"ל ליום הכיפורים ה'תשע"ד