חלק ב' מהתוועדות ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשכ"ח

י"ל לראש השנה ושבת תשובה, ה'תשע"ד