ב"ה

התוועדות ש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשע"ד