ב"ה

משיחת ש"פ האזינו, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ תצא, י"א אלול, ה'תשע"ד