ב"ה

התוועדות ג' דסליחות, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשע"ד