שיחת ב' מרחשון, ה'תשל"ד

י"ל לש"פ לך-לך, ח' מרחשון, ה'תשע"ד