ב"ה

התוועדות ש"פ יתרו, ה'תש"ל

י"ל לש"פ יתרו, ח"י שבט, התשע"ה