ב"ה

ש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ בשלח, י"א שבט , ה'תשע"ה