ב"ה

חלק ד' ממוצש"ק פר' בא, יו"ד שבט, ה'תש"ל

י"ל לש"פ בא, ד' שבט, ה'תשע"ה