מאמרי באתי לגני תשט"ו - תשל"ה

י"ל ימי ההכנה ליו"ד שבט ה'תשע"ה