ב"ה

מאמר פדה בשלום ה'תשל"ה

י"ל לש"פ וישלח, י"ד כסלו, התשע"ה