ב"ה

תדפיס מאגרות קודש כרך ל"א

י"ל לכינוס השלוחים העולמי ה'תשע"ה