ב"ה

משיחות פורים ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשע"ה