ב"ה

חלק א' מהתוועדות ש"פ וישב, כ"ג כסלו, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ ויצא, ז' כסלו, ה'תשע"ה