ב"ה

חלק ב' מהתוועדות ש"פ וישב, כ"ג כסלו, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשע"ה