ב"ה

התוועדות ש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשע"ה