ב"ה

מאמרי רני ושמחי: נר חנוכה, ה'תשל"ה

י"ל לש"פ ויגש, ה' טבת, ה'תשע"ה