ב"ה

חלק א' ממוצש"ק פר' בא, יו"ד שבט, ה'תש"ל

י"ל לש"פ שמות, י"ט טבת, ה'תשע"ה