ב"ה

חלק ב' ממוצש"ק פ' בא, יו"ד שבט, ה'תש"ל

י"ל לש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשע"ה