ב"ה

מאמר ארבעה ראשי שנים ה'תשל"ה

י"ל לט"ו בשבט ה'תשע"ה