ב"ה

התוועדות ש"פ משפטים, פר' שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ משפטים, פר' שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשע"ה